KNX-system för rumsautomation

 

SKALBAR KNX-MODULARITET FÖR FLEXIBEL STYRNING AV RUMS- OCH BYGGNADSTEKNIK

Vårt system för rumsautomatisering övertygar tack vare en genomtänkt modulprincip och möjligheten att anpassa funktionaliteten efter behov. Ur det omfattande sortimentet av enskilda KNX-DIN-skenmoduler går det att göra kombinationer som passar nästan alla områden – för varje enskilt rum eller hela byggnaden. På så sätt uppstår flexibla koncept som är skräddarsydda efter användarens behov. Tack vare sin omfattande funktionalitet sörjer den för optimal anslutning och integrering av styr- och slutenheter och banar väg för energieffektivitetsklass A.

FÖRDELAR

  • Omfattande rumsautomation
  • Närvaroberoende styrning av anläggningar
  • Konstant reglering av belysning
  • Styrning av solskydd
  • Reglering av värme- och kylningsenheter
  • Styrning av ventilation
  • Koppling av ytterligare enheter
  • Integration i KNX-världen

KOPPLINGSEXEMPEL MED RUMSKONTROLLMODULVON ESYLUX

INSTALLATIONSEXEMPEL FÖR 3 KONTORSLOKALER

FLER MÖJLIGHETER TILL RUMSAUTOMATION MED ESYLUX:

DALI-närvarodetektor & omkopplare

Energieffektiv ljusstyrning och annat

DUO-DALI-närvarodetektorer är i kombination med DALI-omkopplare det perfekta steget in i rumsautomation. Tack vare den dagsljusanpassade konstanta ljusregleringen … » mer information

RUMSKONTROLLMODUL

Kompakt, decentral manöverdonsintelligens för rumsautomation

Med rumskontrollmodulen presenterar vi det kompakta, decentrala alternativet till KNX-kopplingsskåp. Deras anläggningsövergripande manöverdonsfunktion i ett enda hus skapar tillsammans med… » mer information

BROSCHYR AUTOMATIONSLÖSNINGAR

Som specialist inom behovsstyrd automation i byggnader presenterar ESYLUX en komplett portfölj av intelligenta, flexibla innovativa produktlösningar… » mer information

TA HJÄLP AV VÅRA FACKRÅDGIVARE

Technik-Hotline
04102 / 489 489
Må.- To. kl. 7.00-19.00 Uhr
Fr.             7.00-16.00 Uhr

Email: info(at)esylux.de

eller klicka här för att komma till vårt kontaktformulär