ESYLUX worldwide

 

Helt enkelt internationellt.

Mer än 30 dotterbolag och handelspartner

År 2006 började ESYLUX en global expandering och grundade ett dotterbolag i Schweiz. Idag finns ESYLUX representerad i många länder både genom egna dotterbolag och handelspartner.

Forskning, utveckling och produktion av ESYLUX-produkterna sker vid företagets huvudkontor i Ahrensburg, Tyskland.

International Management

ESYLUX International AG
Balz-Zimmermannstrasse 7
Postfach
8058 Zürich-Flughafen | Schweiz

t.:+41 44 8086 111
contact(at)esylux.com

Kontakt dotterbolag