Forskning och utveckling

 

Sätter helt enkelt nya standarder: ESYLUX forskning & utveckling

Sedan ESYLUX började utveckla produkter på egen hand i slutet av 1980-talet har företaget investerat kraftigt i att bygga upp och utöka sin know-how när det gäller koncept bakom och tillverkning av detektorer och belysningsarmaturer (“German Engineering“). Mer än 100 rättigheter och patent för den europeiska marknaden är ett bevis på detta.

Innan en ny produkt kommer ut på marknaden måste den genomgå våra krävande interna kvalitetstester. ESYLUX ingenjörer kontrollerar innovationer i alla utvecklingssteg med hjälp av omfattande tester avseende enkel funktionalitet, hantering och design. För detta har två huvudtestfaser inom produktutvecklingen införts:

Utvecklingstester: 2,5 månader
Långvariga försök & praxistester: 3 månader

Förutom enkelhet och kvalitet sörjer vi även för att nya produkter utgör en äkta innovation för ökad energieffektivitet.

Energieffektivitet

Spara helt enkelt.
Naturliga resurser skonar man allra bäst genom att inte förbruka energi överhuvudtaget. Denna enkla princip ligger till grund för alla ESYLUX produkter. Grunden läggs redan i vår forsknings- och utvecklingsavdelning, där energieffektivitet är ett av de områden vi lägger störst vikt vid.

Simplicity

Enkelhetens kraft
Enkla produkter. Lätta att montera, ta i drift och använda: Detta krav ställer vi på alla våra innovationer. Realiseringen sker i ESYLUX forsknings- och utvecklingsavdelning.

Innovationer från ESYLUX

Helt enkelt imponerande
Lekande lätt och intuitivt – så fungerar X-REMOTE-fjärrstyrningsadaptern till iPhone. Det finns inget enklare sätt att spara tid på. Utvecklad tillsammans med ESYLUX forskning & utveckling.

Laboratorier

Helt enkelt kvalitetstestade
Omkring 40 medarbetare utvecklar och testar på 500 kvadratmeter laboratorieyta: I miljölaboratoriet utför de till exempel värme- och köldtester. På vårt testområde för långvariga kontroller utsätter de enheter för stresstester under verklighetstrogna förhållanden. Här och i vårt elektroniska laboratorium skapas produkter med enkelhetens kraft.