Sekretesspolicy

 

Sekretesspolicy / ansvarsfriskrivning

Det är viktigt för oss att din privata sfär hålls skyddad! När du använder vår webbplats samlas en del personliga uppgifter in, därför vill vi gärna informera om hur vi hanterar dessa uppgifter.

Insamling av data
ESYLUX GmbH förbinder sig att enbart samla in data i enlighet med lagar och föreskrifter. ESYLUX GmbH sparar personliga uppgifter på några sidor (Nyhetsbrev, Inloggning) för registrering och behörighetskontroll. På andra sidor förmedlas dina uppgifter enbart via e-post (kontaktformulär). Övriga uppgifter som samlas in av ESYLUX GmbH utgörs till största delen av sådan kontaktinformation som vanligtvis lagras av webbservrar. Detta omfattar bl.a. åtkomstdatum, de webbsidor och filer som laddats, den använda webbläsaren samt användarens IP-adress. Övriga uppgifter används inte för att skaffa personlig information om användaren. Utöver detta sker även en viss vidarebearbetning och utvärdering av dessa uppgifter i anonymiserat skick, t.ex. för statistiska ändamål, problemlösning och för att fastställa försök till intrång. Till de statistiska ändamålen hör bl.a. en så kallad Clickstream Analyse, som ESYLUX GmbH använder för att undersöka användarbeteendet på webbsidorna.

Förmedling
Vi förmedlar inga personliga uppgifter till tredje part. Undantag från detta är förmedling av uppgifter som sker efter en berättigad anmodan från statlig myndighet eller från brottsbekämpande organ.

Ansvar för innehåll
Innehållet på våra webbsidor är sammanställt med största omsorg. Trots det kan vi inte garantera innehållets riktighet, fullständighet och aktualitet. I enlighet med § 6 avsnitt1 MDStV (Mediendienststaatsvertrag, tyska lagen om medietjänster) och § 8 avsnitt1 TDG (Teledienstegesetz, tyska lagen om teletjänster) är vi, i egenskap av leverantör, ansvariga för det egna innehållet på dessa sidor enligt allmän lagstiftning. Leverantörer är inte skyldiga att övervaka information som förmedlas eller lagras av tredje part, ej heller att undersöka om lagstridig verksamhet. Däremot gäller att i de fall allmän lagstiftning kräver att viss information ska avlägsnas eller spärras från användning, har denna lagstiftning företräde. En sådan skyldighet föreligger dock först vid den tidpunkt då webbplatsens utgivare fått kännedom om en konkret lagöverträdelse. När vi gjorts medvetna om en sådan lagöverträdelse kommer detta innehåll att omedelbart avlägsnas.

Ansvar för länkar
Vår webbplats innehåller länkar till externa webbplatser vars innehåll vi inte har något inflytande över. Därför kan vi inte utfästa någon garanti för detta främmande innehåll. För sådant innehåll bärs alltid ansvaret av respektive leverantör eller företag. När vi lägger till länkar till externa webbsidor gör vi en kontroll vid denna tidpunkt att det inte föreligger några möjliga lagöverträdelser. När länkarna lades till fanns inga tecken på lagstridigt innehåll. Det är dock inte möjligt att upprätthålla en konstant övervakning över innehållet på de länkade sidorna utan konkreta belägg för lagbrott. När vi gjorts medvetna om lagöverträdelser kommer dessa länkar att omedelbart avlägsnas.

Upphovsrätt
Utgivaren av denna webbplats har bemödat sig om att alltid ta hänsyn till upphovsrätten för tredje part och har använt sig av egenutvecklade och licensfria programvaror. Det innehåll och de arbeten på dessa sidor som framställts av utgivaren är underställda den tyska upphovsrättslagstiftningen. När bidrag från tredje part förekommer har detta tillkännsgivits. Allt mångfaldigande samt all bearbetning, spridning och användning som sträcker sig utanför upphovsrätten kräver ett skriftligt medgivande från respektive författare resp. producent. Nedladdning och kopiering från denna webbplats får endast ske för privat och inte kommersiellt bruk.

Dataskydd
I de fall då personliga uppgifter (t.ex. namn, adress eller e-postadress) samlas in, ska detta så långt det är möjligt ske på frivillig basis. Webbplatsen och dess tjänster ska i möjligaste mån kunna användas utan att användaren behöver uppge några personliga uppgifter. De kontaktuppgifter som publicerats inom ramen för plikten om utgivarinformation får inte användas av tredje part för utsändning av reklam och informationsmaterial som inte uttryckligen efterfrågats. Webbplatsens utgivare förbehåller sig rätten att vidta rättsliga åtgärder om ej begärd reklaminformation sänds ut, t.ex. via spam-post.

Dina rättigheter som användare
Enligt § 34 och § 35 i Bundesdatenschutzgesetzes (tyska lagen om personuppgifter) har du som användare rätt att när som helst begära upplysningar om vilka uppgifter som finns lagrade om dig och för vilka ändamål de är lagrade. Därutöver kan du korrigera felaktiga uppgifter eller låta radera sådana uppgifter som har lagrats otillbörligt eller som inte längre behöver finnas lagrade. För att tillvarata denna rätt ber vi dig vända dig till vår dataskyddsadministratör.

Analystjänster
Vår webbplats använder Piwik, en så kallad webbanalystjänst. Piwik använder så kallade ”kakor”, eller ”cookies”, som består av textfiler som sparas på din dator och gör det möjligt att analysera hur webbplatsen används. För det ändamålet överförs användningsinformationen från kakorna (inklusive en förkortad version av din IP-adress) till vår server och sparas för användningsanalys, som används av oss för webbplatsoptimering. Din IP-adress anonymiseras under den här processen, så att du som användare fortsätter att vara anonym för oss. Informationen från kakan om hur du använder webbplatsen förs inte vidare till tredje part. Du kan neka användningen av kakor genom inställningarna i webbläsaren, men om du gör det kan det hända att du inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Om du inte vill godkänna att data från ditt besök sparas och utvärderas, kan du säga nej till att informationen sparas och används med ett enkelt musklick. Om du gör det sparas en så kallad ”opt-out-cookie” i din webbläsare, och Piwik samlar inte in några sessionsdata. Obs! När du raderar kakor tas även opt-out-cookien bort och måste aktiveras på nytt vid nästa besök.

Kommentar: