5-års garanti

 

Den förlängda tillverkargarantin från ESYLUX

Kvalitet är ett ord som ofta används, men som inte behöver betyda så mycket. Men för oss är det ett löfte.

Även vid garantin är de lagstadgade föreskrifterna endast minimikrav för oss. Till glädje för våra kunder, och för att visa vilken tilltro vi har till tysk ingenjörskonst, erbjuder vi dessutom en förlängd tillverkargaranti på fem år för många av våra produkter. Därmed kan du vara dubbelt säker på att du satsar på äkta hållbarhet när du väljer en produktlösning från ESYLUX – bara du registrerar dig i tid med hjälp av vårt onlineformulär!

På höger sida står en lista över de produktserier, som den utökade garantin gäller för. Under den kan du läsa garantivillkoren. Klicka här om du enkelt vill registrera din produkt:


Nedladdningar

Här finns en översikt om produkter och serier som den utökade tillverkargarantin gäller för, samt garantivillkoren.