Produkt mjukvara

 

Användningsvillkor:

ESYLUX GmbH ger användaren en icke-exklusiv och ej överlåtbar rätt att ladda ner och använda produktdatabanken från ESYLUX i en originalinstallation av programmet Engineering Tool Software (ETS). Produktdatabanken tillhandahålls kostnadsfritt i maskinläsbart format. Vi ställer inte källkoden till databanken till förfogande.

ESYLUX-produktdatabanken innehåller ESYLUX-specifika kunskaper och programvara som särskilt utvecklats för ESYLUX-produkterna. Användning i kombination med produkter från andra tillverkare bör undvikas eftersom detta kan leda till oönskade eller farliga tillstånd i anläggningar och produkter.


Ansvar för juridiska och sakliga fel

ESYLUX GmbH ansvarar enbart för uppsåt eller grov vårdslöshet, särskilt beträffande lämpligheten hos produktdatabanken (dataposter, filer, program).

Virus

Trots noggranna och regelbundna kontroller kan ESYLUX GmbH inte garantera att denna webbplats och de filer som laddas ner härifrån är fria från virus. Före nedladdning av dokumentation, programvara, produktdatabanker och information har användaren ansvar för att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder och uppdatera sin virusprogramvara.